Concierge na rynku inwestycji materialnych
Concierge na rynku produktów luksusowych

Liczy się
Twój styl życia

Prestiż

Profesjonalizm

Rzetelność

Rekomendacje Apex

Diamenty i kamienie szlachetne

Ty mówisz jakiego kamienia poszukujesz
My organizujemy zakup i negocjujemy cenę

Ekskluzywna biżuteria

Ty mówisz jaka biżuteria Cię interesuje
My organizujemy zakup i negocjujemy cenę

Linie biznesowe Apex

Ochrona
prawna

Fundament ochrony stylu życia
Ochrona systemowa rodziny

Produkty luksusowe

Wyznacznik stylu życia
Oznaka statusu materialnego

Inwestycje materialne

Zabezpieczenie stylu życia
Zabezpieczenie zamożności

Koncepcja Apex

Najważniejsza jest nasza przyszłość, bo w niej spędzimy resztę życia” to główna idea wokół której konsolidujemy środowisko Ekspertów ze środowiskiem Osób Zamożnych. Uważamy, że współczesna rzeczywistość tworzy nowe wyzwania, w ramach których życiowym priorytetem staje się ochrona prywatnego stylu życia. Aby ten priorytet zrealizować należy zabezpieczyć prywatne zasoby zarówno przed utratą wartości, jak i przed zagrożeniami systemowymi, które coraz mocniej zawłaszczają naszą życiową i biznesową suwerenność.

Działamy jako CONCIERGE na rynku materialnych inwestycji alternatywnych. Stosując „ponadczasową regułę”, rekomendujemy swoim Klientom „Portfelową Koncepcję Równoważenia Zasobów” (PKRZ) z wykorzystaniem ruchomych i nieruchomych aktywów trwałych. PKRZ pozwala budować naszym Klientom portfele aktywów o wysokiej różnorodności, pozwalającej osiągnąć rzeczywisty efekt ograniczenia ryzyka.

Specjalizacją Apex jest ekskluzywna biżuteria z diamentami. W ramach realizowanego przedsięwzięcia przygotowaliśmy koncepcję ochrony prywatnego stylu życia opartą o naturalne diamenty zakuwane w ekskluzywną biżuterię nazywaną RODOWYMI KLEJNOTAMI. Koncepcję realizujemy wykorzystując usługę APEX CONCIERGE, w ramach której eksperci naszej firmy oferują kompleksowy serwis jubilerski.

Koncepcję ochrony prywatnego stylu życia opartą o RODOWE KLEJNOTY realizujemy wykorzystując usługę APEX CONCIERGE. Eksperci naszej firmy:

 • Poszukują na całym świecie i wybierają najpiękniejsze diamenty, szafiry, rubiny, szmaragdy i inne kamienie szlachetne.
 • Wybrane diamenty lub kamienie szlachetne weryfikują jakościowo i prawnie.
 • Negocjują ceny kamieni.
 • Dokonują zakupu oraz importu kamieni na teren Polski lub w inne miejsce w świecie wskazane przez Klienta.
 • Proponują projekty biżuterii lub na zlecenie Klienta przygotowują projekty indywidualne.
 • Oprawiają diamenty oraz inne kamienie szlachetne należące do Klienta w ekskluzywną biżuterię.
 • Certyfikują gotowe wyroby jubilerskie.
 • Dokonują wyceny detalicznej certyfikowanych wyrobów jubilerskich.

Ekskluzywna biżuteria z diamentami to nasza specjalizacja, a nasi Klienci nabywają ją w różnych celach:

 • Jako biżuterię użytkową pozwalającą uzyskać korzyści wizerunkowe podkreślające pozycję społeczną właściciela.
 • Jako biżuterię lokacyjną (ochronną) pozwalającą zamienić „papierowe zasoby finansowe” na klejnoty z diamentami w celu ochrony wartości nabywczej prywatnych zasobów.
 • Jako biżuterię inwestycyjną (zarobkową) w postaci klejnotów z bardzo rzadkimi diamentami kolorowymi, która poza ochroną wartości nabywczej pozwala w średnim i długim horyzoncie czasu uzyskać wysoką nadwyżkę cenową, a po sprzedaży atrakcyjne zyski.
 • Jako biżuterię sukcesyjną (spadkową) nabywaną w celu przeniesienia rodzinnych zasobów z pokolenia na pokolenie bez utraty ich wartości nabywczej.
 • Jako biżuterię posagową nabywaną jako majątek posagowy przeznaczony dla dzieci lub wnuków wchodzących w dorosły okres swojego życia.

Od roku 1971, czyli od momentu w którym 37. Prezydent USA Richard Nixon rozdzielił dolara amerykańskiego od złota (czyli zlikwidował parytet złota) mamy do czynienia z „walutą fiducjarną”, nazywaną potocznie „walutą papierową”, czyli walutą bez żadnego pokrycia w dobrach materialnych, której wartość opiera się wyłącznie na zaufaniu do emitenta (waluta fiducjarna od łac. fides – wiara). Należy podkreślić, że „waluty fiducjarne” stanowią podstawę współczesnego systemu monetarnego opartego na długu. Fakt ten powoduje, że żyjemy w świecie „waluty inflacyjnej”, a sama inflacja jest koniecznym elementem tego systemu. Właśnie dlatego ochrona prywatnych zasobów przed inflacyjną utratą wartości jest podstawowym elementem zarządzania prywatną zamożnością. W obecnych uwarunkowaniach ma to ogromne znaczenie, gdyż w dobie gigantycznego dodruku „papierowej waluty” zarówno po wielkim kryzysie roku 2008, jak i w ramach działań anty-covidowych związanych z koronawirusem COVID-19 pozostawiamy za sobą 20 letni czas „inflacyjnej sielanki” i wchodzimy w 20 letni okres wzrostu cen i dynamicznej dewaluacji naszych zasobów finansowych.

Pojawia się zatem pytanie jak chronić prywatne zasoby przed dewaluacją, czyli przed utratą wartości?

Liczy się wybór właściwej drogi, czyli decyzja, w co lokujemy nasze nadwyżki finansowe ? Drogi są dwie:

 • ekonomia finansowa nazywana potocznie „ekonomią papierową” – oraz
 • ekonomia materialna nazywana „ekonomią prawdziwych wartości”

Wybierając „ekonomię papierową” nadwyżki lokujemy w różne aktywa finansowe płacąc cenę dewaluacji naszych zasobów. Pamiętajmy, że niewielka 3,5% inflacja co 20 lat redukuje wartość nabywczą waluty o 50%, co oznacza że za ten sam kapitał możemy nabyć o połowę mniej towarów i usług. Należy uświadomić sobie, że wybierając ten rodzaj aktywów niejako z urzędu godzimy się na utratę większej części naszego dorobku życia na rzecz systemu. Można powiedzieć, że mając nominalnie tyle samo ubożejemy. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy ma sens lokowanie nadwyżek wyłącznie w aktywa finansowe, które redukują poziom naszej zamożności w czasie?

Wybierając „ekonomię materialną” nadwyżki lokujemy w aktywa trwałe, czyli w majątek o charakterze materialnym.  Ponieważ żyjemy w świecie „waluty inflacyjnej” majątek trwały naturalnie drożeje w czasie. Jeżeli jesteśmy jego właścicielem, majątek ten drożejąc, podnosi zamożność właściciela i zabezpiecza zasoby w nim ulokowane przed dewaluacją, a to oznacza, że stanowi skuteczny międzypokoleniowy wehikuł antyinflacyjny

Dlatego trzeba zadać sobie pytanie? Co warto zabrać ze sobą w przyszłość aby być pewnym, że zachowamy obecny styl życia?

Walizkę pełną papierowych pieniędzy, czy może walizkę pełną diamentowych klejnotów? Pomyśl, w co bardziej wierzysz?

Dokonując wyboru właściwej drogi należy pamiętać, że nie chodzi o całkowite wyeliminowanie z naszych zasobów aktywów o charakterze finansowym, chodzi o zbudowanie równowagi, która skutecznie reprezentuje nasz interes.

Od bardzo dawna istnieje reguła tworzenia harmonii w ramach posiadanych zasobów. Reguła ta mówi o dywersyfikacji życiowych zasobów w taki sposób aby zbudować efektywny portfel.  W ramach „reguły” wykorzystujemy 3 klasy aktywów:

 • aktywa finansowe – których głównym celem w portfelu Inwestora powinno być utrzymywanie płynności finansowej na poziomie niezbędnym życiowo, czy też biznesowo. W ramach „reguły” określony został górny limit dla tej klasy aktywów, który wynosi 1/3 ogółu zasobów portfela.
 • aktywa trwałe nieruchome – „nieruchomości” – czyli aktywa trwale związane z określoną lokalizacją i geografią. Do tej klasy aktywów zaliczyć można m.in. ziemię, nieruchomości, czy też majątek trwały firmy. W ramach „reguły” dla tej klasy aktywów również określony został górny limit, który wynosi 1/3 ogółu zasobów portfela.
 • aktywa trwałe ruchome – „ruchomości” – czyli aktywa trwałe, które można przemieszczać z jednego miejsca w inne. Do tej klasy aktywów zaliczyć można m.in. złoto, diamenty, kosztowności (czyli biżuterię z diamentami nazywaną „diamentowymi klejnotami”), monety bulionowe, numizmaty, sztukę, wino, whisky itp. W ramach „reguły” dla tej klasy aktywów nie został określony górny limit, gdyż „reguła” mówi, że co najmniej 1/3 ogółu zasobów portfela powinny stanowić „ruchomości” pełniące w portfelu rolę ochronną. Należy pamiętać, że „ruchomości” to ten rodzaj majątku, który może przemieszczać się razem z właścicielem z jednego miejsca w inne. Wśród „ruchomości” zdecydowany prym wiodą kamienie szlachetne (szczególnie diamenty) oraz biżuteria z kamieniami szlachetnymi (szczególnie biżuteria z diamentami). Swoją wysoką pozycję aktywa te zawdzięczają dużej łatwości przemieszczania dużych wartości – mówi się, że diamenty i biżuteria z diamentami to najbardziej skoncentrowane bogactwo na ziemi.

Stosując „ponadczasową regułę” APEX  rekomenduje swoim Klientom „Portfelową Koncepcję Równoważenia Zasobów”. 

Wśród rekomendowanych przez nas aktywów trwałych znajdują się m.in. diamenty, złoto, biżuteria z diamentami, ziemia, nieruchomości, monety bulionowe, numizmaty, sztuka, wino, whisky, samochody kolekcjonerskie, zegarki kolekcjonerskie i.t.p.

Skarbnica wiedzy Apex

Najnowsze wpisy

Przyjrzyjmy się jakie elementy wchodzą w skład JUBILERSKIEGO FLIPPINGU. ETAP…

Dowiedz się więcej

Zastanówmy się, co jest źródłem potencjału DIAMENTOWYCH KLEJNOTÓW FLIPOWYCH? We…

Dowiedz się więcej

Gdybyśmy mieli krótko odpowiedzieć sobie na pytanie na czym polega…

Dowiedz się więcej